مانیتورینگ چگونه هزینه ها را کاهش می دهد

تجهیزاتی که در حال حاضر برای کنترل عملکرد پرسنل در عموم کارگاهها نصب است ،عبارت است از دستگاه کنترل ورود و خروج که تنها از زمان ورود و خروج پرسنل اطلاع دارد و در بازه زمانی ساعت ورود و خروج ،هیچ اطلاعی به کارفرما نمیدهد و تجهزاتی که رایج است عبارت است از دوربین های مدار بسته که در نقاط مختلف نصب میشود و متاسفانه دوبین هم از کارایی لازم برخوردا نیست .

چرا که کدام کارفرمایی ست که بتواند مدت زیادی از زمان خود را صرف دیدن و پاییدن دوربین صرف کند تا از عملکرد صحیح پرسنل خود مطمئن شود ؟ و اگر بر فرض محال هم چنین کاریرمیسر باشد عملا آن کارفرما از دیگر فعالیت های خود بازمانده است .

پس این روش ها برای کنترل عملکرد  پرسنل عملا ناکارامد هستند و اطلاعات صحیحی به کارفرما نمیدهند.
راه کار چیست ؟
استفاده از سیستم مانیتورینگ و بکار بردن تکنولوژی روز برای ساخت و بهره برداری از سیستمی ست که هر روز هفته و بیست و چهار ساعت روز به نگهبانی و کنترل عملکرد دستگاه و محیط کاری شما میپردازد و همه پارامترهای لازم برای داشتن اطلاع کافی از شرایط کاری دستگاهها و محیط کاری شما را ثبت و ضبط میکند و همزمان هم عند اللزوم برای مدیر و یا مدیران ارسال میکند و به نحوی که همیشه و همه جا هر لحظه که اراده کنید اطلاعات مورد نیاز از دستگاه شما را برای شما بر روی گوشی همراه و تبلت شما قابل دسترسی ست.