نحوه عملکرد سیستم مانیتورینگ صنعتی

به طور کلی سیستم های مانیتورینگ بر 3 رکن زیر استوار هستند
1 واحد جمع آوری داده Data Aqusition
این بخش از سیستم وظیفه جمع آوری دیتا از تجهیزات و المان های مورد نیاز را بر عهده دارد .
واضح است که هر دستگاه صنعتی با انرژی الکتریکی و یا هیدرولیکی یا پنوماتیکی …کار میکند و این پارامترها نظیر ولتاژ و جریان الکتریکی و یا فشار هیدرولیکی و یا پنوماتیکی و یا اساسا هر کمیتی که مورد نیاز باشد اعم از دما و فشار و فلو Flow و رطوبت و …را اندازه گیری نموده و تبدیل به سیگنال الکتریکی مینماید
2 واحد انتقال داده Data transmission
در این بخش داده های جمع آوری شده تحت شبکه و به صورت کد شده coding و تحت یکی از پروتکل های انتقال دیتا یا باسیم و یا بی سیم به واحد پردازش دیتا انتقال داده میشود و کدینگ دیتا برای پرهیز از خطا و از دست رفتن دیتاهاست
3 واحد پردازش processing unit
این واحد وظیفه دریافت و پردازش اطلاعات و تغییر داده ها به صورت قابل فهم و همچنین وظیفه ارسال اطلاعات در بستر وب ،به نحوی که در اختیار کاربران مجاز قرار گیرد و همچنین وظیفه ثبت و ذخیره اطلاعات در یک بانک اطلاعاتی Data Base را انجام میدهد